Floran päivä

Kaikki kuvat © Pekka Lähteenmäki. Promootioon osallistuneet voivat käyttää kuvia esimerkiksi omissa sosiaalisen median kanavissaan. Kuvien käytön yhteydessä on kuitenkin mainittava kuvaajan koko nimi, tai vaihtoehtoisesti viitata soveltuvaan sosiaalisen median kanavaan:

https://pekka.myportfolio.com
  Instagram: @pekkalahteenmaki
  Facebook: www.facebook.com/pekkalahteenmakiphoto
  X: @pjlahteenmaki
  LinkedIn: linkedin.com/in/pekkalahteenmaki