Teesiverkko

Teesiverkko kuvaa promovoitujen opinnäytetöiden, eli pro gradujen ja väitöskirjojen välisiä yhteyksiä. Kirjaston avoimesta tietokannasta kerättyä lopputöiden aineistoa on siivilöity avainsanahauilla, joiden perusteella teosten asiayhteyksien läheisyyttä voidaan arvioida. Lopputuloksena on verkosto opinnäytteistä, Teesiverkko, joka kuvaa tutkimusten välisiä yhteyksiä lähikollegoista alkaen aina pääaineiden ja tiedekuntarajojen yli.

Verkostossa ilmenevät sekä tiedekuntien omaan alaansa syventyneimmät promovoidut että tiedekuntarajoja hämärtävät poikkitieteellisyyden pioneerit. Verkko korostaa tieteen yhteisöllisyyttä: yksittäiset, tarkkarajaiset tutkimukset kasvattavat tiedon määrää, jonka pohjalta voi jatkaa eteenpäin taikka yhdistellä olemassaolevaa uusilla tavoilla. Promovoitujen tutkimustyö kytkeytyy täten osaltaan laajempaan kokonaisuuteen.

Interaktiivisessa teesiverkossa on helppo navigoida. Yksittäisiä töitä voi etsiä joko liikuttamalla hiirtä niiden yllä, tai töitä voi myös hakea ylälaidan hakukentästä tekijän nimen mukaan. Valitsemalla työn, sen tärkeimmät linkit korostuvat ja vasempaan laitaan ilmestyy kyseisen työn tarkemmat tiedot, mukaan lukien tiivistelmät, jonka perusteella verkosto on laadittu. Tiivistelmät saa avattua +-merkkiä painamalla.