Usein kysytyt kysymykset

Osallistuminen

Mihin mennessä minun pitää palauttaa graduni, jotta ehdin mukaan promootioon?

Tutkinnon tulee olla hyväksytty viimeistään 26.5.2023. Tarkista tiedekunnastasi gradujen kevään viimeiset jättöpäivät. Muista tarkistaa myös tutkintotodistuspyynnön jättämisen ajankohta.

Jos nyt osallistun promootioon poissaolevana, voinko myöhemmin osallistua siihen uudelleen läsnäolevana?

Valitettavasti et, mikäli kyse on samasta tutkinnosta. Akateeminen arvo myönnetään promootiossa vain kerran. Jos osallistut nyt poissaolevana, et voi osallistua uudelleen läsnäolevana.

Olen jo kertaalleen osallistunut promootioon ja se oli hauskaa. Voinko osallistua uudelleen?

Promootioon voi osallistua vain kerran suoritettua tutkintoa kohden. Eli mikäli osallistuit ensimmäiseen promootioosi maisterina ja olet sen jälkeen valmistunut tohtoriksi, voit osallistua promootioon tohtoripromovendina. Akateeminen arvo myönnetään promootiossa vain kerran.

Olen valmistunut maisteriksi ja tohtoriksi aikaisemmin enkä ole koskaan osallistunut promootioon. Voinko vielä osallistua ja vihitäänkö minut maisteriksi vai tohtoriksi?

Voit osallistua! Promootiosi ei tarvitse olla ensimmäinen valmistumisesi jälkeinen, vaan voit osallistua mihin tahansa myöhempään promootioon. Jos olet promootioaktiin mennessä suorittanut tohtorin tutkinnon, sinut vihitään tohtoriksi riippumatta siitä, onko sinua aiemmin promovoitu maisteriksi vai ei. Promootiossa vihitään korkein suoritettu tutkinto.

Haluaisin osallistua promootioaktin ja aktiharjoituksen lisäksi promootiopäivällisille, mutten muihin promootion tilaisuuksiin. Onko tämä mahdollista?

Promootioon voi osallistua joko kokonaisuutena 25.–27.5. tai vain perjantain aktiin ja edellisen päivän aktiharjoitukseen. Koska promootio on kolmen päivän mittainen kokonaisuus, osallistumisvaihtoehdot on rajattu edellä mainittuihin. Erillään muista tapahtumista järjestettävään Floran päivään 13.5. on kaikkien kuitenkin mahdollista ilmoittautua.


Ilmoittautuminen

Minulla ei ole avecia, onko se ongelma? Kenet voin valita avecikseni?

Promootioon voi ilmoittautua ilman avecia. Jos olet maisteripromovendi, yleinen seppeleensitoja sekä promootiotoimikunta sitovat seppeleen sinulle.
Toimikunta ei aseta rajoituksia avecin valinnalle lukuun ottamatta täysi-ikäisyyttä. Avec voi olla esimerkiksi ystävä, kumppani tai perheenjäsen.

Ovatko promootion tilaisuudet esteettömiä?

Promootion tapahtumapaikat on valittu esteettömyys mielessä pitäen. Promootion tilaisuuksia järjestetään useissa eri ympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa, ja osassa tiloista voi olla saavutettavuuden suhteen joitakin rajoitteita. Tarkemmat esteettömyystiedot ilmoitetaan osana ohjelmaa. Jos sinulla on kysyttävää esteettömyysasioista, kannattaa ottaa yhteyttä promootiotoimikuntaan.

Voiko tohtorinmiekan lainata?

Yliopistolle on tullut miekkojen lainauspalvelu. Mikäli haluat lainata miekan, ota yhteys promootiotoimikuntaan osoitteeseen fil‑promootio@helsinki.fi viimeistään toukokuun alussa. Promootiotoimikunta hoitaa miekkojen lainauksen kootusti.


Promootion aikana

Miten promootioon pukeudutaan?

Promootion eri tilaisuuksissa pätee tietyt pukukoodit. Tarkat ohjeet löytyvät pukeutuminen ja etiketti -sivulta.

Pääsevätkö omaiset seuraamaan aktia?

Promootioakti järjestetään yliopiston juhlasalissa, jossa paikkoja on tarjolla vain rajallisesti. Promootiotoimikunta ei voi taata pääsyä suureen juhlasaliin ennen kuin tiedossa on promootioon osallistuvien lukumäärä ja kutsuvieraiden ilmoittautumiset. Omaisten mahdollisuudesta päästä seuraamaan aktia suuressa juhlasalissa tiedotetaan promovendeille erikseen keväällä, ja mahdolliset paikat jaetaan toukokuussa.

Onko valokuvaus ja videointi sallittua?

Promootiotoimikunta vastaa kaikkien promootiotilaisuuksien ikuistamisesta huolehtimalla valokuvaamisesta. Valokuvien sekä promootiosta tehtävän muistokirjan jakelusta ja myynnistä ilmoitetaan promovendeille promootion jälkeen. Promootioaktin aikana valokuvaus ja videointi juhlasalissa on ehdottomasti kielletty tilaisuuden arvokkaasta luonteesta johtuen. Promovendien toivotaan kertovan kuvausrajoituksista myös tilaisuuksiin osallistuville seuralaisilleen ja sukulaisilleen.

Voinko osallistua promootiotanssiaisten tansseihin, vaikka en pääsekään osallistumaan tanssiharjoituksiin?

Harjoituksiin osallistuminen on pakollista, mikäli aiot osallistua näytöstansseihin (tohtoripoloneesi ja maisterifranseesi). Muihin tansseihin voi sen sijaan osallistua, vaikka ei olisikaan käynyt harjoituksissa. Nämä vapaat tanssit ovat nk. vanhoja tansseja.

Olen tohtoripromovendi ja avecini on maisteripromovendi. Voinko tanssia hänen kanssaan tohtoripoloneesin?

Kaikkien tohtoripoloneesiin osallistuvien tulee olla pukeutuneita mustaan. Jos seuralaisesi pukeutuu promootiossa valkoiseen (ks. pukeutumisohjeet), on hänen vaihdettava tohtoripoloneesia varten mustaan asuun. Jos poloneesin tanssiparisi on maisteripromovendi, tulee hänen riisua seppeleensä poloneesin ajaksi.

Olen maisteripromovendi, ja avecini pukeutuu promootiossa samaan väriin. Voimmeko tanssia yhdessä maisterifranseesin?

Maisterifranseesi on tanssi, jonka visuaalinen idea perustuu mustaan ja valkoiseen pukeutuneiden tanssijoiden muodostamiin kuvioihin. Franseesiin voi osallistua ainoastaan pari, jossa toinen osapuoli on pukeutunut frakkiin ja toinen valkoiseen pukuun. Jos pukeudut avecisi kanssa promootiossa samaan väriin (ks. pukeutumisohjeet), täytyy toisen parista vaihtaa asua maisterifranseesia varten.

Franseesia ei kuitenkaan ole pakko tanssia oman avecin kanssa, vaan sen voi tanssia myös jonkun promootioon ilman seuralaista tulevan maisteripromovendin kanssa ja pareja voidaan sekoittaa tarpeen mukaan. Kannattaa olla paikalla ensimmäisessä tanssiharjoituksessa, jossa parit muodostetaan.

Olen maisteripromovendi, ja seuralaiseni on tohtoripromovendi. Kumpaan iltatilaisuuteen osallistumme torstaina?

Seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivälliset järjestetään tällä kertaa erikseen, minkä vuoksi ette valitettavasti voi osallistua samaan tilaisuuteen torstai-iltana. Maisteripromovendit osallistuvat seppeleensitojaispäivällisille ja tohtoripromovendit miekanhiojaispäivällisille.