Turvallisemman tilan periaatteet

Haluamme mahdollistaa jokaiselle promootioon osallistuvalle turvallisen ja viihtyisän promootion. Noudatamme promootiossa yhdenvertaisuuslaissa määriteltyä syrjimättömyyttä. Ketään ei saa syrjiä Iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.1

Promootion turvallisemman tilan periaatteet ovat toimintaohjeita, joiden avulla on tarkoitus yhdessä luoda tapahtumaan turvallinen, toisia kunnioittava ja arvostava ilmapiiri. Periaatteet ovat voimassa kaikissa promootion tapahtumissa ja jokaisen osallistujan edellytetään noudattavan niitä.  Periaatteiden laiminlyönti tai rikkominen voivat johtaa tapahtumasta poistamiseen.

  • Kohtaa toiset avoimesti sellaisina kuin he ovat. Yritä tunnistaa tekemäsi olettamukset ja huomioida ihmisten moninaisuus. Kuuntele, anna tilaa ja anna jokaisen määritellä identiteettinsä ja kokemuksensa itse.
  • Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osallisiksi. Pyri puhumaan niin, että kaikki ymmärtävät.
  • Luo turvallista ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta muille. Kun sinulla on mukava olla, käytä sitä turvallisen ilmapiirin luomiseksi kaikille.
  • Promootiossa on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, rasismille, syrjinnälle tai muulle epäasialliselle kohtelulle.
  • Kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei, muuta käytöstäsi tai lopeta jos toinen niin pyytää.
  • Jos näet tai koet epäasiallista käytöstä, puutu tilanteeseen, tai ilmoita tapahtuneesta airuelle. Halutessasi voit myös olla tapahtuman jälkeen yhteydessä Helsingin yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin.
  • Jos rikot tai sinulle huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta, pyydä anteeksi. Kaikki tekevät erehdyksiä. Korjaa tarvittaessa omaa käytöstäsi. Suhtaudu myös ymmärtäväisesti toisten virheisiin ja pyri sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan osapuolten kesken.
  • Jokaisella meistä on vastuu siitä, että kaikilla on mukava ja turvallinen olo. Rakenna omalla toiminnallasi avointa, arvostavaa ja turvallista ilmapiiriä.

_

1) §8, Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Takaisin ylös