Tesnätverket

Tesnätverket beskriver konnexen mellan promoverades lärdomsprov, det vill sig pro gradu- och doktorsavhandlingar. Materialet är samlat ur bibliotekets öppna databas och vaskats med sökordssökningar, utgående från vilka kontexternas närhet mellan avhandlingarna kan uppskattas. Resultatet är ett nätverk lärdomsprov, Tesnätverket, som beskriver konnexer mellan forskningarna allt från närmaste kollegor till och med över huvudämnes- och fakultetsgränserna.

I nätverket framgår såväl de promovender som inom fakulteterna mest fördjupat sig i sin bransch, som även de tvärvetenskaplighetens pionjärer som skymt fakultetsgränserna. Nätverket betonar vetenskapens samhörighet: enstaka noga begränsade forskningar ökar mängden kunskap, och på basen av den kan man gå vidare eller kombinera det redan existerande på nya sätt. Således kopplas promovendernas forskningsarbeten å sin del i en vidare helhet.

Det är enkelt att navigera i det interaktiva tesnätverket. Enstaka avhandlingar kan letas genom att föra datormusen ovanför dem, eller så kan avhandlingar sökas i övre kantens sökfält med skribentens namn. Genom att välja avhandling styrks länken och i vänstra kanten syns det närmare uppgifter, inklusive abstrakt på arbetet.