Ketkä voivat osallistua?

Filosofisen tiedekunnan promootio on historiallisesta filosofisesta tiedekunnasta lähtöisin olevista Helsingin yliopiston tiedekunnista valmistuneiden maistereiden ja tohtoreiden juhla. Tästä syystä myös osallistumisoikeus siihen on sidottu valmistumiseen kyseisistä tiedekunnista.

Promootioon voivat osallistua maisteripromovendina kaikki Helsingin yliopiston:

  • humanistisessa,
  • matemaattis-luonnontieteellisessä,
  • bio- ja ympäristötieteellisessä,
  • kasvatus- tai käyttäytymistieteellisessä tai
  • farmasian

tiedekunnassa maisterin tutkinnon (FM, MMM (biot.), KM, PsM) tehneet.

Tohtoripromovendina: kaikki mainituissa tiedekunnissa tohtorin tutkinnon (FT, FaT, MMT (biot.), KT tai PsT) suorittaneet. Lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuneet tohtorit (FT tai PsT) osallistuvat kuitenkin lääketieteellisen tiedekunnan promootioon.

Promootioon promovendina osallistuvan tutkinnon tulee olla hyväksytty viimeistään 26.5.2023. Valmistumisen vahvistava todistus tulee toimittaa viimeistään 8.5.2023.


Promovendit osallistuvat promootioon usein avecin kanssa. Avec voi olla esimerkiksi ystävä, kumppani tai perheenjäsen. Maisterin avecia kutsutaan seppeleensitojaksi. Seppeleensitojat nimityksensä mukaisesti valmistavat promovendien laakeriseppeleet seppeleensitojaisissa. Tohtorin avecia kutsutaan miekanhiojaksi, mutta nimityksestä huolimatta muut kuin primustohtorin avec eivät joudu hiomistehtäviin. Avec osallistuu seppeleensitojaisten tai miekanhiojaisten lisäksi myös kaikkiin muihin juhlallisuuksiin. Promootioon voi osallistua myös yksin. Tällöin yleinen seppeleensitoja apulaisineen vastaa maisteripromovendin seppeleen valmistamisesta.

Promootioon osallistumisen laajuuden voi valita kahdesta vaihtoehdosta: voi osallistua joko kaikkiin tilaisuuksiin tai pelkästään aktiin ja aktiharjoituksiin. Floran päivää juhlitaan ennen varsinaisia promootiojuhlallisuuksia, ja päivään voivat osallistua myös ne, jotka eivät osallistu muuten kuin aktiin ja aktiharjoitukseen.