Ilmoittautuminen

Promootion ilmoittautuminen päättyi 31.3.


Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan promootioon 2023 voivat osallistua kaikki ne humanistisesta, matemaattis-luonnontieteellisestä, bio- ja ympäristötieteellisestä, kasvatus- tai käyttäytymistieteellisestä tai farmasian tiedekunnasta maisterin, proviisorin tai tohtorin tutkinnon suorittaneet tai viimeistään 25.5.2023 valmistuvat henkilöt, joita ei ole aiemmin promovoitu filosofisen tiedekunnan promootiossa, sekä heidän avecinsa.

Riemumaisterina tai riemutohtorina voivat vuoden 2023 promootioon osallistua promovendit, jotka promovoitiin maisteriksi tai tohtoriksi vuoden 1973 promootiossa.

Promootioon voi osallistua yksin tai avecin kanssa. Avecin ei tarvitse itse olla promovendi. Avec voi olla esimerkiksi ystävä, kumppani tai perheenjäsen.

Tärkeää tietoa ilmoittautumisesta

Jokaisen promovoitavan maisterin ja tohtorin tulee ilmoittautua erikseen. Mikäli avec ei ole itse promovendi, hän voi ilmoittautua promovendin kanssa samalla lomakkeella. Ilmoittautumislomakkeeseen on syytä tutustua huolella, ja sen täyttämiseen on hyvä varata noin 30 minuuttia aikaa.

Ilmoittautumislomakkeessa kerätään tapahtuman järjestämisessä tarvittavat sekä promootiomatrikkeliin tulevat tiedot.

Ilmoittautuminen on sitova, ja osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisesta tulee vahvistus lomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautumistietoja voi muokata vahvistusviestissä olevan linkin kautta niin kauan kuin ilmoittautuminen on käynnissä.

Promootion juhlatilat saattavat rajoittaa osallistujamäärää. Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin tilat antavat myöten, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen

Ilmoittautumislomakkeen täyttämisen lisäksi jokaisen promovendin on toimitettava promootiotoimikunnalle kopio osallistumiseen oikeuttavasta tutkintotodistuksesta. Riemumaisterien ja riemutohtorien ei tarvitse toimittaa kopioita tutkintotodistuksestaan.

Kopion tutkintotodistuksesta voi tuoda henkilökohtaisesti promootiokansliaan tai lähettää toimikunnalle sähköpostilla tai tavallisella postilla. Kopio tulee toimittaa mahdollisimman pian ilmoittautumislomakkeen täyttämisen jälkeen.

Promootiokanslian sijainti ja aukioloajat julkaistaan vuoden 2023 puolella. Toimikunnan sähköpostiosoite on filosofinen-tmk-23@helsinki.fi.

Viestintä ilmoittautuneille

Promootiota koskeva tieto toimitetaan osallistujille sähköpostitse ilmoittautumislomakkeessa annettuun osoitteeseen. Ilmoittautumisen päätyttyä kaikille ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse infovihkonen, josta löytyy kootusti kaikki, mitä promovendin on tarpeen tietää tapahtumaan osallistuessa. Vihkonen sisältää muun muassa yksityiskohtaista tietoa promootion osatapahtumista. Valmistautuminen tapahtumaan kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, ja osallistujien on suositeltavaa tutustua promootion nettisivuilta löytyvään tietoon.

Promootiosta pidetään myös infotilaisuus keväällä 2023.

Matrikkeli

Promootiotoimikunta toimittaa promootiossa sekä läsnä- että poissaolevina promovoitavista maistereista ja tohtoreista matrikkelin. Matrikkeliin tulevat henkilötiedot täytetään ilmoittautumisen yhteydessä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Oma matrikkeliteksti on mahdollista tarkistaa promootiokansliassa ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos et pääse kansliaan, voimme lähettää tekstisi myös sähköisesti.

Esimerkkiteksti

MALLIKAS, Minna Elina. * 10.3.1985 Pieksämäki, SavO. VANHT maanviljelijä Kari Pekka Mallikas ja KT Pirkko Maija Mallikas (os. Järvinen) PSO OTM Mirjami Mallikas (os. Korhonen) 2019 LAPSET Milla 2010, Mari 2011, YO Lukiolan lukio 2004 – LuK 2009, FM 2012, FT 2016 (teoreettinen fysiikka) VÄITÖSK. Cosmological constraints on Standard Model Extensions PÄÄTOIM. tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, 2016- AIEMMAT PÄÄTOIM. tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, 2012-16 SIVUTOIM. assistentti, Helsingin yliopisto, 2009-12 LUOTTAMUSTEHT. hallituksen puheenjohtaja, Ainejärjestö ry, 2008-10, hallituksen jäsen, Luonnontieteellisten seurain valtuuskunta, 2014-15 – Ainejärjestö ry:n kunniajäsen 2015 – SVR R1 2014 – Helsingin yliopiston palkinto parhaasta pro gradu -työstä 2012, Tiedesäätiön palkinto 2015, Suomen Akatemian tutkijatohtori 2016- OPINTOMATKAT Stanford University, Yhdysvallat, 2014-15 JULK. Fysiikan historia 2015, 10 tieteellistä artikkelia teoreettisen fysiikan alalta, 5 lehtiartikkelia.