Vem kan delta

Filosofiska fakultetens promotion är en fest för de magistrar och doktorer som har utexaminerats från den historiska filosofiska fakulteten. Därför är rätten till deltagandet bunden till examen från dessa fakulteter.

Som magisterpromovend kan man delta i promotionen ifall man har avlagt magisterexamen vid

  • humanistiska,
  • matematisk-naturvetenskapliga,
  • bio- och miljövetenskapliga,
  • pedagogiska eller
  • farmaceutiska

fakulteten vid Helsingfors universitetet (FM, AFM (biov.), PeM, PsM).

Som doktorpromovend kan man delta i promotionen ifall man har avlagt: doktorsexamen vid de ovannämnda fakulteterna (FD, FaD, AFD (biov.) PeD eller PsD).

De doktorer som utexaminerats från mediciniska fakulteten (FD eller PsD) deltar ändå i mediciniska fakultetens promotion.

Om man deltar i promotionen som promovend måste examen vara vara godkänt senast 26.5.2023. Ett examensbevis ska lämnas in till promotionskomittén senast 8.5.2023.


Promovenderna kan delta i promotionen tillsammans med en avec. Avecen kan vara en vän, partner eller en familjemedlem. Magisterpromovendens avec kallas för kransbindare. Som titeln hänvisar tillverkar de promovendernas lagerkransar vid kransbindningen. Doktorpromovendens avec kallas för svärdslipare, som trots denna titel inte behöver ställa upp med att slipa doktorsvärjan. Avecen följer promovenden vid middagarna och deltar i alla tillställningar. Man kan även delta i promotionen utan avec. Då ansvarar den allmänna kransbindaren med sina hjälpredor för tillverkning av magisterpromovendens krans.

Man kan välja bland två alternativ att delta i promotionen: man kan antingen delta i alla tillställningar eller enbart i akten och aktövningen. Floradagen firas före de egentliga promotionsfestligheterna och det är möjligt att delta i det även om man deltar enbart i akten och aktövningen.