Vanliga frågor

Deltagande

När måste jag senast återlämna min gradu för att kunna delta i promotion?

Du måste utexamineras före 26.5.2023. Kolla upp din fakultet eller utbildningsprogram för att få reda på den sista dagen gradun måste lämnas in. Kom också ihåg att kolla upp tidtabellen för inlämning av ansökan om examensbevis.

Ifall jag nu deltar i promotionen som frånvarande, kan jag senare delta i promotion på nytt som närvarande?

Tyvärr inte, ifall det är frågan om samma examen. Till en akademisk grad vigs man bara en gång vid en promotion. Ifall man nu deltar i promotionen som frånvarande, är det inte möjligt att delta på nytt som närvarande.

Jag har deltagit en gång i en promotionen, och det var roligt. Kan jag delta igen?

Man kan delta i promotionen endast en gång per akademisk examen. Så ifall du deltog i din första promotion som magister och har efter det blivit doktor, kan du delta som doktorspromovend. Till en akademisk grad vigs man bara en gång vid en promotion.

Jag tog magisterexamen och doktorsexamen tidigare, men har inte deltagit i en promotion. Kan jag ännu delta och ska jag promoveras som magister eller doktor?

Du kan gärna delta, välkommen! Din promotion behöver inte vara den första promotionen efter att du har utexaminerats. Ifall man avlagt doktorsexamen före promotionsaktens datum, vigs en till doktor oavsett om man tidigare vigts till magister eller ej. Man vigs till den högsta avklarade examen på promotionen.

Jag skulle vilja delta i promotionsakten och aktövningen samt i promotionsmiddagen, men inte i de andra tillställningarna. Är detta möjligt?

Man kan delta i promotionen antingen som en helhet 25.–27.5. eller endast i fredagens promotionsakt och aktövningen föregående dag. Eftersom promotionen är en helhet som varar i tre dagar, har vi begränsat möjligheterna att delta till dessa två alternativ. I alla fall är det möjligt för alla att anmäla sig till Floradagen 13.5.


Anmälan

Jag har inte en avec. Är det ett problem? Vem kan jag välja som min avec?

Det är möjligt att anmäla sig till promotionen utan avec. Om du är en magisterpromovend ska den allmänna kransbindaren samt promotionskommittén binda kransen åt dig. Kommittén ställer inga begränsningar för valet av avec med undantaget av att hen måste vara myndig. Avecen kan vara exempelvis en vän, partner eller medlem i familjen.

Är promotionens evenemang framkomliga?

Promotionens festlokaler har valts med tanke på framkomlighet. Promotionens evenemang ordnas i flera olika miljöer, både inom- och utomhus, och tyvärr kan det finnas några svårigheter med tillgängligheten. Närmare information om framkomligheten hittar du i Program. Om du har frågor om tillgängligheten, rekommenderar vi att vända dig till promotionskommittén.

Kan man låna en doktorsvärja någonstans?

Det finns en låneservice för värjor på universitetet. Ifall du vill låna en värja, ta kontakt med promotionskommittén på adressen fil-promootio@helsinki.fi senast i början av maj. Promotionskommittén gör ett samlat lån av värjor.


Under promotionen

Hur klär man sig för promotionen?

Vid promotionens olika tillställningar gäller vissa klädkoder. Detaljerade instruktioner finns på sidan klädsel och etikett.

Kan anhöriga följa promotionsakten?

Promotionsakten ordnas i universitetets solennitetssal där det är begränsat med platser. Promotionskommittén kan inte garantera tillträde till solennitetssalen förrän antalet deltagare i promotionen bekräftats och möjliga inbjudna gäster anmält sig. Anhöriga kan följa med akten antingen i solennitetssalen eller via en videolänk i ett annat utrymme i universitetets huvudbyggnad. Ifall det är möjligt för släktingar att följa med akten i solennitetssalen så meddelar kommittén enskilt om detta på våren för promovenderna, och möjliga platser delas ut i maj.

Är det tillåtet att fotografera och filma under promotionen?

Promotionskommittén ansvarar för att alla promotionstillställningar förevigas genom fotografering. Efter promotionen meddelas promovenderna om distribuering och försäljning av fotografier samt minnesboken som sammanställts om promotionen. För att feststämningen skall bibehållas, är det absolut förbjudet att fotografera och filma under promotionsakten i solennitetssalen. Vi förväntar oss att promovenderna informerar sina anhöriga och avecer som deltar i tillställningarna om att det finns begränsningar för fotografering.

Kan jag delta i promotionsbalens danser, fastän jag inte kan delta i dansövningarna?

Det är obligatoriskt att delta i dansövningarna, ifall vill du delta i uppvisningsdanserna (doktorspolonäsen och magistersfransäsen). Det är däremot fritt fram att delta i danser avsedda för publiken, fastän man inte deltagit i dansövningarna. Dessa danser är så kallade ‘gamla danser’.

Jag är doktorspromovend och min avec är magisterpromovend. Kan jag dansa doktorspolonäsen med min avec?

Alla som deltar i doktorspolonäsen bör vara klädda i svart. Ifall din avec är klätt i vitt under promotionen (se Klädsel), måste hen byta till svarta kläder för dokotrspolonäsen. Om ditt danspar i polonäsen är en magisterpromovend, måste hen klä av sin krans under dansens längd.

Jag är en magisterpromovend och deltar i promotionen tillsammans med min avec som är klädd i samma färg. Kan vi dansa magisterfransäsen tillsammans?

Magisterfransäsen är en dans vars visuella idé grundar sig i mönster som formas av dansare klädda i svart och vitt. Ett par kan delta i fransäsen endast om den ena är klädd i frack och den andra i vit klänning. Ifall ni båda är klädda i samma färg (se Klädsel), måste en av er byta klädsel för magisterfransäsen.

Fransäsen måste man dock inte dansa med sin avec, utan man kan dansa den med en magisterpromovend som deltar solo i promotionen eller så kan man blanda par vid behov. Det lönar sig att vara på plats på den första dansövningen, då paren bildas.

Jag är magisterpromovend och min följeslagare är doktorspromovend. Vilken kvällstillställning ska vi delta i på torsdagen?

Kransbindningsmiddagen och svärdslipningsmiddagen arrangeras denna gång åtskilda, och ni kan därför tyvärr inte delta i samma tillställning på torsdagskvällen. Magisterpromovender deltar i kransbindningsmiddagen och doktorspromovender i svärdslipningsmiddagen.