Vad är promotionen?

Promotionen är en unik examensfest som varar i flera dagar då magistrar och doktorer firar sina examen i festliga omständigheter med hela universitetsgemenskapen. Genom att delta i promotionen får promovenderna rättigheten att använda akademiska insignier enligt sina examensgrader: magisterkrans och -ring eller doktorshatt och -värja.

I promotionen förenas värdighet och glädje, tradition och ungdomlighet. Den första filosofiska fakultetens promotion arrangerades redan år 1643. Det är Finlands äldsta akademiska fest och ingår i landets levande kulturarv. Promotionen som ordnas 2023 är filosofiska fakultetens hundrade och är därav en fest av speciellt värde.

Promotionen består av tre dagars lyckligt och intensivt levande och festande som innehåller evenemang såsom eleganta middagar, en utflyk och en nattlig procession som slutar vid soluppgången. Som upplevelse är promotionen oförglömlig och den erbjuder ännu en till mycket välförtjänt möjlighet att få fira sina studieår.

Helsingfors universitets filosofiska fakultets promotion firas nästa gång 25.-27.5.2023.

Läs mer om promotionens historia, personligheter och traditioner här, samt om promotionskulturen och beskrivningar av evenemang som promotionen innehåller här. Om du vill inspektera atmosfären på den förra promotionen kan du se kollagevideon.