Kostnader

Promotionen är en fullständigt unik fest. Den är ett unikt sätt att fira den erhållna examen och att en livsfas tagit slut. Deltagaravgifterna täcker mindre än hälften av alla kostnaderna för promotionen eftersom universitetet understöder universitetet promotionen med en avsevärd summa. Vi söker även aktivt efter ytterligare sponsorer för promotionen såsom företag och organisationer.

Deltagaravgifter

Promotionen är ett flera dagars evenemang där deltagaravgiften inkluderar tre dagars festligheter som innehåller till exempel två festmiddagar, en bal med buffémiddag samt en nöjesutflykt. Därtill täcker deltagaravgiften promotionsmatrikeln samt övriga kostnader. Det är möjligt att delta ensam (solo) eller i sällskap av en avec. Avecen kan vara exempelvis en vän, partner eller medlem i familjen.

Om promovenden deltar ensam (solo) i promotionen är deltagaravgiften 300 euro.

Det är även möjligt att delta med en avec. Då är deltagaravgiften 500 euro. Ifall båda ska promoveras måste båda deltagarna betala solo-avgiften som är 300 euro.

Promovenden har även möjlighet att endast delta i promotionsakten och aktövningen. Då är promotionsavgiften 100 euro oberoende av om promovenden deltar ensam eller med en avec. Avgiften inkluderar matrikeln. Det är även möjligt att delta i promotionen som frånvarande (absens). Då får promovenden sitt namn och sina uppgifter i promotionsmatrikeln samt rätten att använda sina akademiska insignier. Promotionsavgiften är 100 euro även för den som deltar som frånvarande. Avgiften inkluderar matrikeln.

Floradagens lunch ingår inte i priset på promotionen, utan den betalas skilt. Deltagaravgiften för floradagens lunch är 70 euro. Man kan delta avgiftsfritt i Floradagens andra evenemang.

Övriga kostnader när man deltar i promotionen

Vänligen notera att det finns även övriga kostnader som man bör ta hänsyn till. Dessa kostnader utgörs av införskaffandet av akademiska insignier samt klädsel. Läs mera information om insignier och klädsel..

Vi rekommenderar varmt också att bekanta dig med gruppen Promootiot kierrättää på Facebook!