Välkommen till filosofiska fakultets promotion 2023!

Vad är promotionen?

Promotionen är en unik examensfest som varar i flera dagar då magistrar och doktorer firar sina examina i värdiga omständigheter med hela universitetsgemenskapen. Helsingfors universitets filosofiska fakultets promotion firas nästa gång 25.-27.5.2023.


Änmal dig till promotionen!

Promotionen består av tre dagars lyckligt och intensivt levande och festande som innehåller evenemang såsom eleganta middagar, en utflykt och en nattlig procession som slutar vid soluppgången. Som upplevelse är promotionen oförglömlig och den erbjuder ännu en till mycket välförtjänt möjlighet att få fira sina studieår. Anmälning är öppen till 31 mars!