Betygsutdelning

Foton 1-14 (betyg och böcker utdelas vid bordet) © Eveliina Mustonen. Promotiondeltagarna kan använda foton t. ex. sina egna sociala media kanaler. När man använder foton, bör man omnämna fotografens fullständiga namn.

Andra foton © Pekka Lähteenmäki. Promotiondeltagarna kan använda foton t. ex. sina egna sociala media kanaler. När man använder foton, bör man omnämna fotografens fullständiga namn, eller alternativt antyda till passande sociala media kanalen:

https://pekka.myportfolio.com
Instagram: @pekkalahteenmaki
Facebook: www.facebook.com/pekkalahteenmakiphoto
Twitter: @pjlahteenmaki
LinkedIn: linkedin.com/in/pekkalahteenmaki