Dansövningar

Länk till instruktionsvideo för de akademiska danserna: https://m.youtube.com/playlist?list=PLqDV6lYVnPRsULDon6nO2PUwhaUBH4_LD

Snabbinfo

VEM: Alla frivilliga, men vilka träningar du bör delta i beror på vilka danser du tänker delta i. Magisterpromovender och deras avecar som vill delta i magisterfransäsen deltar i dess övningar. Du kan bara delta i fransäsen om du har deltagit i övningarna. I de allmänna dansövningarna den 7 och den 14 maj får alla delta oberoende om man är med i fransäsen eller inte. Generalrepetitionen den 23.5 är avsedd för alla som deltar i uppvisningsdanserna (magister- och doktorspromovenderna samt deras avecer)

NÄR: I mars, april och maj 2023.

VAR:  Magisterfransäsövningarna i Grundskolan Norsen (Unionsgatan 2, Helsingfors)

De allmänna dansövningarna i Unisport Otnäs (Otstrand 6, Esbo)

Generalrepetitionen i Gamla Studenthuset (Mannerheimvägen 3, Helsingfors)

TILLGÄNGLIGHET: Fransäsövningarna äger rum i ett hinderfritt ställe. Tyvärr kommer de allmänna övningarna i Unisport Otnäs och generalrepetitionen i Gamla Studenthuset inte att vara hinderfria. Ytterligare information får man från promotionskommittén. 

KLÄDKOD: Valfri klädsel med inneskor.


Allmänt om Promotionsbalen

Vid promotionsbalen dansar man de akademiska danserna med ytterligare mönsterdanser magistersfransäs och doktorspolonäs som magister- och doktorpromovenderna får deltar i med sina avecer. Jubelmagistrar och jubeldoktorer deltar inte i dessa danser. Det kommer att organiseras övningar för dem som deltar i fransäsen. Det är obligatoriskt att delta i övningarna på nedan angivet sätt.

Doktorerna övar sin egen polonäs på generalrepetitionsdagen och innan detta är det möjligt att komma med till att öva de andra akademiska danserna. 

För de promovender och andra deltagare i promotionen som inte deltar i magistersfransäsen eller doktorspolonäsen ska allmänna övningar organiseras där man övar de akademiska danserna som man kommer att dansa vid balen. Deltagandet i dessa dansövningar är frivilligt. 


Fransäsövningarna

Fransäsen är de unga magistrarnas egen uppvisningsdans som består av sju turer. För att kunna delta ska man förbinda sig att delta i alla dansövningarna (Om det sker sjukfall kan frånvaro från träningarna accepteras). Eftersom paren dansar ansikte mot ansikte blir det väldigt svårt att öva utan en partner och motsvarandevis blir partnern automatiskt utkastad från hela fransäsen om hen uteblir mitt i övningarna. Man måste delta i den första övningsomgången för att kunna delta i dansen. Övningarna för de andra danserna kopplas också samman med fransäsövningarna, alltså de som deltar i fransäsen behöver inte delta i de allmänna övningarna. 

Fransäsövningarna hålls i grundskolan Norsen i adressen Unionsgatan 2. Övningarna hålls i skolans nedre gymnastiksal. 

Tors. 16.03.2023 17:00 – 19:00

Tors. 23.03.2023 17:00 – 19:00

Tors. 30.03.2023 17:00 – 19:00

Tors. 13.04.2023 17:00 – 19:00

Tors. 20.04.2023 17:00 – 19:00

Tors. 27.04.2023 17:00 – 19:00

Tors. 04.05.2023 17:00 – 19:00

Tors. 11.05.2023 17:00 – 19:00

Vänligen lägg märke till att det inte finns fransäsövningar på Skärtorsdagen (6.4).

Ta med inneskor till dansövningarna, endast vid generalrepetitionen använder man klackskor. En lång kjol skapar mer dansatmosfär.

En förutbestämd avec är inte en förutsättning för deltagandet i magisterfransäsen. Vid de första dansövningarna är det möjligt att hitta en danspartner bland de andra deltatagarna som inte har en avec. 


Allmänna dansövningar 

De allmänna dansövningarna organiseras sön. den 7.5 kl. 15.00-18.00 och sön. den 14.5 kl. 15.00-18.00. Övningarna hålls i Unisport Otnäs i adressen Otstrand 6, Esbo. Man behöver inte en par till dansövningarna. Båda dansövningarna är frivilliga.


Generalrepetitionen

Generalrepetitionen är obligatorisk för alla som deltar i uppvisningsdanserna och den hålls i Gamla Studenthuset (Mannerheimvägen 3) tisdagen den 23.5 kl. 17-21. 

Tidsschemat för generalrepetitionen är följande: 

kl. 17.15 – 18.15 Magistersfransäsen

kl. 18.15 – 19.15 Generalrepetitionen för de akademiska danserna,

kl. 19.15 – 20.45 Polonäsen för inbjudna gäster och doktorer. 


Klädseln vid polonäsen och fransäsen

När det gäller danserna så är det bra att lägga märke till att vid doktorspolonäsen ska båda medlemmarna i paret vara klädda i svart som är doktorernas färg. Om avecen till en doktorpromovend är klädd i vitt (se Klädsel) måste hen byta till svart klädsel för doktorspolonäsen. Om danspartnern vid polonäsen är en magisterpromovend så måste hen ta av sin krans under hela polonäsen.

Magistersfransäsen är en dans vars visuell idé baserar sig på mönster som dansare klädda i svart och vitt bilder. Endast ett par där en medlem är klädd i frack och den andra medlem i vit klänning kan delta i fransäsen. Om du klär dig i samma färg som din avec vid promotionen (se Klädsel) måste en av medlemmarna i paret byta om inför magistersfransäsen. 

En doktorpromovend klädd i frack kan delta i fransäsen som magisterpromovends partner men hen måste ta av sina doktorsinsignier under hela dansen. De som har färgade klänningar på sig kan inte delta varken i doktorspolonäsen eller magistersfransäsen men det är möjligt att delta i de andra danserna.