Anmälning

Promotionens anmälning är stängt.


Utöver denna sida lönar det sig att bli bekant med åtminstone följande sidor innan du anmäler dig:

Vem kan delta

I Helsingfors universitets filosofiska fakultetens promotion 2023 kan alla personer delta som har avlagt sina magister-, provisors- eller doktorsexamina vid humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, pedagogiska eller farmaceutiska fakulteten som utexamineras senast 25.5.2023, och som tidigare inte promoverats vid filosofiska fakultetens promotion. Man kan inte vara promovend för samma examen två gånger. Också promovendernas avec kan delta i promotionen.

Promovender som promoverades till magistrar eller doktorer under Helsingfors universitetets filosofiska fakultetens promotion 1973 kan delta i promotionen 2022 som jubelmagistrar eller -doktorer.

Promovenderna kan delta i promotionen ensam eller med en avec. Avecen behöver inte vara en promovend. Avecen kan till exempel vara en vän, partner eller familjemedlem.

Viktig information om anmälningen

Varje magister- och doktorpromovend måste anmäla sig separat. Om avecen inte själv är en promovend kan hen anmäla sig på samma anmälningsblankett. Anmälningsblanketten bör läsas noggrant och det lönar sig att reservera cirka 30 minuter för att fylla i den. Anmälningsblanketten samlar in den information som behövs för att organisera evenemanget samt informationen för matrikeln.

Anmälningen är bindande och avgiften måste betalas i samband med anmälningen. Efter anmälningen får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett i anmälningsblanketten. Du kan göra ändringar i din anmälning via länken som skickas till dig i bekräftelsen så länge anmälningstiden pågår.

Promotionens festutrymmen  må begränsa deltagarantalet. Ifall det finns fler anmälda än vad utrymmena tillåter, väljs deltagarna enligt ordningen de anmält sig i.

Efter anmälningen

I samband med anmälan bör promovenderna skicka promotionskommittén en kopia av examensbetyget som bevis på sin rätt att delta i promotionen. Jubelmagistrar och -doktorer behöver inte skicka en kopia av sitt examensbetyg.

Kopian av betyget kan personligen föras till promotionskansliet under öppettiderna eller sändas per post eller e-post. Kopian av examensbetyget bör man lämna in så snart som möjligt efter att ha fyllt i anmälningsblanketten.

Promotionskansliets plats och öppettider ska publiceras under våren 2023. Promotionskommitténs e-postadress är filosofinen-tmk-23@helsinki.fi.

Kommunikation till de anmälda

Information om promotionen skickas till deltagare per e-post till den adress som angivits vid anmälningen. Då anmälningstiden löpt ut kommer promotionskommittén att skicka alla anmälda ett informationsblad där vi berättar om allt som promovenden bör veta vid deltagande. Informationsbladet innehåller bland annat detaljer kring de olika delevenemangen. Det lönar sig att börja förbereda sig för evenemanget i god tid, och vi rekommenderar också att deltagare bekantar sig med informationen på promotionens webbsida. På webbsidan finns alla råd samlade för promovendernas, avecernas och gästernas klädsel för varje enskilt evenemang under promotionsfestligheterna samt allmänna råd som bör beaktas.

Promotionens informationstillfälle ordnas under våren 2023.

Matrikeln

Promotionskommittén redigerar också en matrikel över de magistrar och doktorer som promoveras, både närvarande och frånvarande. Personuppgifterna för matrikeln fylls i anmälningsblanketten i samband med anmälningen på svenska, finska eller engelska.

Den egna matrikeltexten finns till påseende för granskning i promotionskansliet när anmälningstiden tagit slut. Om du inte kan komma till kansliet kan vi också skicka din egen text via e-post.

Exempel över en slutgiltig markering i matrikeln

LINDSTRÖM, Gustav Efraim. * 10.3.1985 Ekenäs, NN. FLDR Frans Albert Lindström samt med.lic. Ulla Catarina Cecilia Lindström (f. Ekberg) GIFT M. jur.dr. Charlotta Victoria Lindström (f. Söderström) 2007 BARN Christoffer Carl-Gustaf 2008 Emilia Cecilia 2010 STUD. FR. Gymnasiet svenska lyceum 2004 – fil.kand. 2008, fil.mag. 2011, fil.dr 2014 (teoretiskt filosofi) DISS. Sanningslikhet för multidimensionella och kvantitativa kognitiva problem. HUVUDSYSSLA vd Tankar & Tryfflar Ab 2015– TIDIGARE HUVUDSYSSLOR doktorand, Helsingfors universitet 2011–2014 BISYSSLOR assistent, Helsingfors universitet 2010–2011 FÖRTROENDEUPPDR. ordförande för Ämnesförening rf 2007, kurator för Metafysiska avdelningen 2008–2010, PRISER Kungliga Vetenskapsakademiens stipendium 2010, Hedersmedlem av Filosofiska organisationen 2016 STUDIERESOR Uppsala universitet, Sverige 2009, University of Cambridge, England 2011–2013 PUBL. Filosofiska fantasier 2016, 5 vetenskapliga artiklar i filosofi, 4 tidskriftsartiklar.