Akademiska insignier

En väsentlig del av promotionen är magisternas och doktorernas akademiska insignier. Magisterpromovendernas insignier är magisterring och doktorpromovendernas doktorshatt och -värja. Var och en promovend ansvarar själv för att införskaffa dessa. Doktorspromovenden kan inte delta i promotionsakten utan doktorshatt och -värja, och magisterpromovenden kan inte delta i akten utan ring. De behöver inte nödvändigtvis köpas, utan de kan vid behov även lånas. Endast magistrar och doktorer som promoverats vid en promotion (som närvarande eller frånvarande) har rätt att använda dessa akademiska insignier.

En förteckning över försäljare av akademiska insignier finns på sidan Erbjudanden och samarbetspartners. Man bör beställa insignierna i god tid före promotionen.

Magisterring

Magisterringen har sitt ursprung på 1800-talet. En gyllene magisterring bärs på vänstra handens pekfinger. Under akten bärs ringen ovanpå vita handskar och vid tillställningarna efter akten under handskarna. Ringen bärs inte ännu vid tillställningarna före akten. Övriga ringar (förutom förlovnings- och vigselring) bör utelämnas, så att magisterringen får den uppmärksamhet den är värd.

Magisterringen kan vid behov ersättas av en enkel guld- eller guldfärgad ring som inte har en sten eller annan dekoration. Ringen måste inte heller trädas på ända till ”roten” utan den kan också placeras vid knogen. Därmed är man inte tvungen att måttbeställa ringen enligt handskarna.

Doktorshatt

Doktorshattens färg är svart vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet. Hatten är prydd med fakultetens gyllene emblem. Doktorspromovenden kan inte bära hattar tillhörande andra universitet eller fakulteter som sådana vid promotionen, utan emblemet måste ersättas med filosofiska fakultetens emblem inför promotionen. Även i detta fall måste hatten vara svart.

Doktorspromovenderna och jubeldoktorerna använder hatt i promotionsakten samt vid den därpåföljande promotionsmiddagen och på balen. Hatten används inte under kransbindnings- och svärdslipningsdagen och på utflykten. Hatten tas av i kyrkan under gudstjänsten. Däremot tas hatten varken av vid promotionsmiddagen eller på balen, utan hålls på huvudet även då man äter. Huvudregeln är att de som har hatt bär den alltid då promotorn bär sin.

De gäster som tidigare har vigts till doktorer kan ta med sig sin doktorshatt till promotionsakten och -middagen samt på balen, men värjan ingår inte i deras festdräkt. Under akten tas hatten med i salen på vänster arm och tas på då promotorn klär på sig sin egen hatt. Även utländska doktorshattar är tillåtna. De svärdssliparna, som själva är doktorer, får dock inte använda sin egen doktorshatt vid akten, och kransbindarna använder inte hatt under hela promotionen.

Doktorsvärja

I Finland används statens enda officiella civilvärja som doktorsvärja. Den är formgiven av Akseli Gallen-Kallela. På promotionen kan man även använda en lånad värja (om du är interesserad av universitetes lånevärja, berätta det i anmälningsblanketten). Som lånevärja duger också övriga fakulteters samt andra finländska universitets och högskolors doktorsvärjor som är officiella civilvärjor. Som doktorsvärja får man inte använda en militär värja och inte heller en utländsk doktorsvärja eller en värja som är tillverkad för annat bruk. Värjan kan vara graverad med eget namn och promotionsaktens datum (26.5.2023).

Doktorpromovenderna och jubeldoktorerna bär värja i promotionsakten samt vid den därpåföljande middagen och på balen. Under kransbindnings- och svärdslipningsdagen och på utflykten används värjan inte.

Doktorsvärjan fästs vid midjan på vänster sida. Dom som är klädda i frack fäster värjan vid byxlinningen. Ifall promovenden är klädd i klänning eller kjol och överdel, bör hen, när hen väljer och låter sy dem, beakta att värjan är tung och att klänningen inte håller dess tyngd när den fästs vid midjan. Lämpliga alternativ med klänningen är ett svart sidenband som fästs runt axeln, eller ett bälte som är dolt under dräkten och där värjan fästs vid. Det är lätt att lämna ett litet hål för bältet i klänningens sidsöm. Värjan kan fästas i en dekorativt gyllene eller en mer obemärkt svart upphängsmekanism.

Andra insignier

Promoverade magistrar och jubelmagistrar bär lagerkransen vid akten och middagen samt på balen. I motsats till andra insignier bör promovender inte skaffa lagerkransen i förhand, utan promovendens avec dvs. kransbindaren ska tillvärka kransen under kransbindningen. Den allmänna kransbindaren med sina hjälpredor ansvarar för att binda kransen för dem som deltar utan följeslagare. Kransen bärs ej under kransbindings- och svärdslipningsdagen och inte heller på utflykten.

Promotionskommittén skaffar material för att tillvärka kransarna. Kransens grund, dvs. karkasen, tillverkas på förhand, och därför måste de som anmäler sig som magisterpromovender meddela omkretsen på sitt huvud i anmälningsblanketten. Det lönar sig att ta den frisyr som man kommer att ha på promotionen i hänsyn då man mäter så att kransen inte blir för trång. Kransen hålls fräsch under festdagarnas lopp när den sprayas med vatten och bevaras i ett kylskåp inlindad i en fuktig handduk. Efter promotionen kan man låta kransen torka, och för detta ändamål kan man beställa till exempel en kupa som används för att förvara brudbuketter.